عنوان :کودک،نوجوان،سرگرمی،ورزش
تاريخ:۵ تا ۹ شهریور
محل برگزاري:سایت اراک
برگزارکننده:خانم میرزاخانی
راه هاي ارتباط:۰۸۶۳۴۸۵۲۳۳۴-۰۸۶۳۴۸۵۲۲۵۳
۰۹۰۲۹۰۶۳۶۴۸

#

اشتراک این خبر در :