عنوان :کالاي ايراني
تاريخ:۵ لغايت۱۴تيرماه
محل برگزاري:اروميه-بازارچه ساوالان
برگزارکننده:ستوده
راه هاي ارتباط:۰۹۳۹۰۸۵۰۰۹۰

#

اشتراک این خبر در :