عنوان :اولین جشنواره ميوه هاي فصلي
تاريخ:٢١ لغايت ٢٩ تير
محل برگزاري:ارومیه-دهكده ساحلي چي چست
برگزارکننده:خانم نصیری
راه هاي ارتباط:۰۹۱۴۴۳۹۷۰۴۶

#

اشتراک این خبر در :