عنوان :جشنواره ویژه تابستانه پارک پلیس تهران
تاريخ:ازمورخ۲۰تیرماه بمدت ۱۵روز
محل برگزاري:تهران
برگزارکننده:
راه هاي ارتباط:۰۹۳۹۹۳۴۰۰۸۶

#

اشتراک این خبر در :