به نام دادار حق

مجموعه کتاب ۳ راه با ۳۵ سال سابقه سنتی در بازار ایران و ۱۵ سال تحقیقات از بازار توانسته است .

در ۳ زمینه تولیدبانک های اطلاعات نماید .

۱-لوازم خانکی -صوتی تصویری – لوازم اشپز خانه- چینی بلورولوستر وکریستال و خدمات پس از فروش شرکت ها

۲- بانک های اطلاعاتی نمایشکاهی کشور

۳-اصناف واتحادیه های ۳۱ استان کشور

راه های تماس باما

www.serahme.ir

info@serahme.ir

دفتر مجموعه : ۰۲۱/۳۳۵۰۵۰۰۰

                    ۰۹۱۲۱۱۲۲۸۲۵

 

#