نمایشگاه های بهاره در شهرستان های کوچک نه تنها سودی برای کسبه ندارد که فقط محلی برای عرضه و فروش اجناس مانده و بدون خریدار است.

 

به گزارش سایت خبری ۳ راه به نقل از سایت خبری اتاق اصناف ایران رئیس پیشین اتاق اصناف آبادان معتقد است:

نمایشگاه های بهاره در شهرستان های کوچک نه تنها سودی برای کسبه ندارد که فقط محلی

برای عرضه و فروش اجناس مانده و بدون خریدار است.

احمد زندی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در مورد برگزاری نمایشگاه های بهاره در آبادان می گوید:

«برگزاری نمایشگاه های بهاره در شهرستان هایی که جمعیت زیادی ندارند، فایده ای ندارد و

تنها محلی برای فروش آجیل و پوشاکی هستند.

که در واحدهای صنفی بدون مشتری مانده است. در شهرهای های جنوب کشور نمایشگاه های پاییزه به دلیل

گرمای هوا اصلا توجیه اقتصادی ندارند و تنها نمایشگاه های بهاره هستند که البته آنها هم در نهایت نمی توانند

رضایت مصرف کننده را جلب کنند.» وی در ادامه می گوید: «اگر نمایشگاه هایی توسط دیگر ارگان ها مانند شهرداری برگزار شود،

نشان از سهل انگاری اتاق اصناف آن شهر است چون مجوز برگزاری چنین بازارهای موقتی تنها در اختیار اتاق اصناف است.»

آقای احمد زندی در پایان در مورد معضل اساسی اصناف افزود: «فکر می کنم اگر اصل ۴۴  اجرایی بشود و

به سمت اقتصاد آزاد برویم، اتفاق های خوبی در بازار رخ خواهد داد.

در واقع حق بازرسی برای اصناف است و اگر سازمان هایی که کارشان بازرسی است

کار را به اصناف که متخصصان این حوزه هستند، بسپارند، شرایط بهتر خواهد شد. وی تصریح کرد:

وقتی بازار بتواند خودش را کنترل کند و بازرسی توسط اتحادیه ها  انجام شود، دیگر لزوم ورود سازمان های

عریض و طویل دولتی به این حوزه چیست؟

معتقدم کار را باید به دست مردم بسپاریم.»

#

اشتراک این خبر در :