عنوان :مبل فرش 

تاریخ :۸تا ۱۲مرداد

محل برگزاری :سلماس 

مجری :محسن فراهانی 

تماس :۰۹۱۲۱۷۱۴۰۰۱
۰۹۱۹۴۰۲۳۲۲۵

 

#

اشتراک این خبر در :