عنوان :عرضه مستقیم کالا – پاییزه
تاريخ:۱۷ تا ۲۶ شهریور
محل برگزاري:سایت رشت
برگزارکننده:-
راه هاي ارتباط:۰۱۳۳۳۶۹۰۹۵۴

#

اشتراک این خبر در :