عنوان :فرصت های سرمایه گذاری خوزستان
تاريخ:۳ تا ۶ آذر
محل برگزاري:خوزستان
برگزارکننده:-
راه هاي ارتباط: ۳۳۳۷۳۵۷۵-۰۶۱

#

اشتراک این خبر در :