عنوان : تخصصی برق و الکترونیک
تاريخ:۲۸ تا ۳۱ شهریور
محل برگزاري:مازندران– سايت قائم شهر
برگزارکننده:مهندس اصغریان
راه هاي ارتباط:۰۹۱۲۳۵۸۸۵۶۳-۰۹۹۰۷۴۵۸۲۵۸

#

اشتراک این خبر در :