عنوان :ماشین آلات و مواد اولیه چوب
تاريخ:۵ تا ۹ شهریور
محل برگزاري:سايت قائمشهر
برگزارکننده:مهندس اصغریان
راه هاي ارتباط:۰۹۱۲۳۵۸۸۵۶۳

#

اشتراک این خبر در :