عنوان : سوغات وهدایا وفروش آزاد
تاريخ:۵لغایت ۱۶شهریور
محل برگزاري:مازندران-شهرستان نوشهر- پارک نگین
برگزارکننده:بلوری
راه هاي ارتباط:۰۹۱۲۸۹۱۰۶۲۷-۰۹۳۰۵۳۰۶۸۶۸

#

اشتراک این خبر در :