هفتمین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیئنی پنجمن نمایشگاه مبلمان و جهیزیه و نهمین نمایشگاه فرش تابلو فرش ماشینی و دست بافت.

 

 

سه نمایشگاه با یک بلیت

به گزارش سایت خبری نمایشگاهی ۳ راه

هفتمین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیئنی

پنجمین نمایشگاه مبلمان و جهیزیه

نهمین نمایشگاه فرش تابلو فرش ماشینی و دست بافت

استان خوزستان در شهر اهواز

 

تاریخ نمایشگاه اهواز بهمن ماه

تاریخ نمایشگاه اهواز بهمن ماه

توسط شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان

از ۱۶ بهمن تا ۲۰ بهمن و از ساعت ۱۶ تا ۲۳:۳۰ آماده بازدید عموم می باشد

 

اسامی مشارکت کنندگان ارسال به صورت تلگرامی

شماره تلگرام :۰۹۱۲۱۱۲۲۸۲۵

#

اشتراک این خبر در :