عنوان :نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی
تاريخ:۲۷ دی تا ۱ بهمن
محل برگزاري:خوزستان
برگزارکننده:-
راه هاي ارتباط: ۳۳۳۷۳۵۷۵-۰۶۱

#

اشتراک این خبر در :