دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی تولید پوشاکی که زنان غیرتمند سرپرست خانوار که زیر نظر حوزه مشاوران بانوان شهر داری تهران اداره می گردد. در این نمایشگاه که با حضور ۸۲ تولیدی در زمینه پوشاک زنانه، بچه گانه،مردانه و لباس زیر در ۳۴۴۹ متر مربع مساحت در ۴ سالن برگزار گردیده است.

 

بوستان گفتگو

نمایشگاه پوشاک گفتگو حمایت از تولید زنان سرپرست خانوار

به گزارش سایت خبری و نمایشگاهی ۳راه در این نمایشگاه که با حضور ۸۲ تولیدی در زمینه پوشاک زنانه، بچه گانه،مردانه و لباس زیر در ۳۴۴۹ متر مربع مساحت در ۴ سالن برگزار گردیده است. این نمایشگاه از تاریخ ۱۴ تا ۲۵ اسفند با همت شهرداری تهران در مجتمع نمایشگاهی گفتگو ( بوستان گفتگو ) در حال برگزاری می باشد.

برخی از مشارکت کنندگان دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

 

 

ردیف

مشارکت کنندگان نوع فعالیت
۱ فرشتگان منطقه ۱۱ (کوثر) پوشاک زنانه
۲ کالای حجاب می سی (کوثر) پوشاک زنانه
۳ کالای حجاب دینا پوشاک زنانه
۴ سارک پوشاک زنانه
۵ پارسی پوشاک زنانه
۶ بانوی پارسه پوشاک زنانه
۷ پونه پوشاک زنانه
۸ بلورین پوشاک زنانه
۹ رسا ژاکوب پوشاک زنانه
۱۰ موژان پوشاک زنانه
۱۱ بای سز پوشاک زنانه
۱۲ مدیس پوشاک زنانه
۱۳ آی تک پوشاک زنانه
۱۴ بوکان پوشاک زنانه
۱۵ زیبو پوشاک زنانه
۱۶ جی ان تی پوشاک زنانه
۱۷ چومس پوشاک زنانه
۱۸ نیکو تکس پوشاک زنانه
۱۹ تریکو آلفا پوشاک زنانه
۲۰ بهبود پوشاک زنانه
۲۱ ایکستن پوشاک بچه گانه
۲۲ فیروزه ( کوثر ) پوشاک بچه گانه
۲۳ آی نوربیبی پوشاک بچه گانه
۲۴ ریکاردو پوشاک بچه گانه
۲۵ ایسلند پوشاک بچه گانه
۲۶ رامان پوشاک بچه گانه
۲۷ دودوک پوشاک بچه گانه
۲۸ غنچه پوشاک بچه گانه
۲۹ پیانو پوشاک بچه گانه
۳۰ چین چینی پوشاک بچه گانه
۳۱ طهران ردا پوشاک بچه گانه
۳۲ خانم گل پوشاک بچه گانه
۳۳ خرس کوچولو پوشاک بچه گانه
۳۴ زانکو پوشاک مردانه
۳۵ گالوس پوشاک مردانه
۳۶ پاتر پوشاک مردانه
۳۷ اگزیت پوشاک مردانه
۳۸ لیوزا پوشاک مردانه
۳۹ اسپرینگ کات پوشاک مردانه
۴۰ تن ریس پوشاک مردانه
۴۱ ان سی نو پوشاک مردانه
۴۲ لیا پوشاک مردانه
۴۳ بافت کبیر پوشاک مردانه
۴۴ موکارلو پوشاک مردانه
۴۵ آندیا پوشاک مردانه و زنانه
۴۶ جامه پوش آرا پوشاک مردانه و زنانه
۴۷ نیکوتین پوش پوشاک مردانه و زنانه
۴۸ مارال چرم پوشاک مردانه و زنانه
۴۹ زاگروس پوش پوشاک مردانه و زنانه
۵۰ پاتن جامه پوشاک مردانه و زنانه
۵۱ تن درست پوشاک مردانه و زنانه
۵۲ سیاوود پوشاک مردانه و زنانه
۵۳ سله پوش پوشاک مردانه و زنانه
۵۴ ای اودو پوشاک زنانه و بچه گانه
۵۵ قهرود پوشاک زنانه و بچه گانه

 

 

#

اشتراک این خبر در :