جامبوکینگ
واردکننده چرخ خیاطی
آدرس: تهران-خ ۱۵ خرداد خ سجاد جنوبی- ورودي ۱
تلفکس: ۶۶۳۰۶۲۱۹/ ۶۶۲۴۷۲۳۲
www.3rah.ir
تلگرام :۰۹۱۲۲۰۵۶۱۶۹

#

اشتراک این خبر در :