عنوان :اقوام ایرانی
تاريخ:۸ لغایت ۱۷تیر
محل برگزاري: فردیس کرج
برگزارکننده:خانم مهدیان
راه هاي ارتباط:۰۹۹۰۳۷۲۵۰۵۵

#

اشتراک این خبر در :