عنوان : حمایت از کالای ایرانی
تاريخ: ۸ تیرماه لغایت ۸ مردادماه در دو مرحله ۱۵ روزه
محل برگزاري: کرج میدان جمهوری، بلوار ماهان پارک زیبای خانواده
برگزارکننده:پویامنش
راه هاي ارتباط:٠٩١٢٨٦٣٧٢٠٧

#

اشتراک این خبر در :